Elegant Elliot Silver Faith

  • výstavy: velmi nadějný 1
  • zkoušky:
  • dkk: