Fairy Fantagiro Silver Faith

  • výstavy: 
  • zkoušky: jarní svod OMS Jičín, LZ OMS Pardubice 2011: 1.cena, 243b., 2.místo 
  • dkk: