Flamming Floyd Silver Faith

  • výstavy: OV Kunratice 2011: výborný 1, Oblastní vítěz
  • zkoušky: jarní svod loveckých psů OMS Kladno
  • dkk: